Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů

Sdělení

Na portále eBay je nabízena archiválie vedená na Portálu Systému evidence uměleckých děl Policie České republiky jako odcizená pod poř. č. 100000749.

Stránky

Partneři


 

 
 

Impressum

Česká republika
Státní oblastní archiv v Plzni

Sedláčkova 44
306 12  Plzeň
Tel.: +420 377 236 263

portafontium@soaplzen.cz

Webmaster: Petr Kocourek