Sdělení

Na portále eBay je nabízena archiválie vedená na Portálu Systému evidence uměleckých děl Policie České republiky jako odcizená pod poř. č. 100000749.